Київський фаховий коледж прикладних наук

Київ, вул. Джона Маккейна, 29, 01042

+38(044)529 14 23
[email protected]

kklp.kiev.ua

ЄДРПОУ: 00301931

Участь в Асоціації “Укрлегпром” – протокол №3 від 21.03.2018 р.

Державний вищий навчальний заклад Київський фаховий коледж прикладних наук – провідний галузевий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”. Ліцензія Міністерства освіти і науки України № АE 458544.

Київський фаховий коледж прикладних наук – один із найстаріших навчальних закладів України, що готує молодших спеціалістів для підприємств галузі. Заснований у 1930 році на базі школи взуттєвиків. З 1 жовтня 1944 року став називатися Київським взуттєвим технікумом, а у вересні 1955 року технікум був перейменований у Київський технікум легкої промисловості, пізніше –  Київський коледж легкої промисловості.

Кілька поколінь викладачів, майстрів виробничого навчання, робітників та службовців накопичували значний досвід роботи, створювали необхідну матеріальну базу, забезпечували високий рівень підготовки фахівців для галузей народного господарства.

Сьогодніколедж – це сучасний навчальний заклад , що готує фахівців за такими спеціальностями:

  • 022 “Дизайн”; (Загальний ЛО 150 місць)
  • 182 “Технології легкої промисловості” спеціалізації “Швейне виробництво”, “Виготовлення виробів із шкіри”; (Загальний ЛО 195 місць)
  • 073 “Менеджмент” спеціалізація “Організація виробництва”; (Загальний ЛО 100 місць)
  • 071 “Облік і оподаткування” спеціалізація “Бухгалтерський облік”. (Загальний ЛО 120 місць)

Фактична кількість осіб, які навчаються у ДВНЗ “ККЛП” – 714 осіб.

Мова освітнього процесу – українська.