Чим ми корисні?

Вигоди і переваги співпраці з Асоціацією

Асоціація «Укрлегпром» вже 20 років здійснює представницьку діяльність в інтересах сприяння розвитку вітчизняних виробників легкої промисловості в органах державної влади і на інших рівнях, зокрема і в міжнародних організаціях.

Місія Укрлегпрому: захист та лобіювання інтересів вітчизняних виробників на всіх рівнях.

Завдання і можливості:

 • результативний діалог між бізнесом та владою В&G;
 • рівні умови конкуренції для українських та імпортних товарів;
 • популяризація вітчизняної продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках тощо.

Конкурентні переваги учасників УКРЛЕГПРОМУ:

 • можливість використання механізмів лобіювання у вирішенні поточних питань діяльності підприємств;
 • доступ до галузевої аналітики та статистики щодо виробництва, стану внутрішнього ринку товарів легкої промисловості та зарубіжного досвіду;
 • отримання консультативної інформації з будь-яких практичних питань діяльності підприємств;
 • ініціювання законодавчих і нормативних змін, а також безпосередня участь у їх розробці;
 • можливість врахування позицій при розробці, прийнятті, впровадженні законодавчих змін;
 • наявність інформації щодо практичного застосування законодавчих норм на підприємствах різних галузей легкої промисловості;
 • можливість використання ресурсу Укрлегпрому щодо замовлень на виробництво продукції, пошуку бізнес-партнерів, інвестпропозицій, у т.ч. міжнародних;
 • участь у галузевих вітчизняних та зарубіжних виставках за спеціальними умовами;
 • допомога у виході на зовнішні ринки збуту;
 • володіння актуальною та різноплановою галузевою бізнес-інформацією.

Чим ми можемо Вам допомогти?

Основні напрямки діяльності УКРЛЕГПРОМУ:

 • Розробка пропозицій для усунення проблем в сфері податкової, митної, соціальної, кадрової політики, технічного регулювання у легкій промисловості
 • Захист інтересів підприємств у владних органах та допомога у вирішенні проблемних питань їх господарської діяльності
 • Організаційна та інформаційна підтримка підприємств щодо участі у національних та міжнародних виставкових заходах, інвестиційних програмах
 • Проведення аналізу щодо дотримання чинного законодавства з відкритості та прозорості державних закупівель товарів легкої промисловості
 • Участь у роботі Громадських Рад центральних органів державної влади, зокрема, Рад з просування експорту при Мінекономрозвитку, МЗС, ДФСУ, Держстату з метою сприяння вирішення проблемних питань виробників, у т.ч. експортерів
 • Розробка пропозицій у галузі легкої промисловості стосовно підписання ЗВТ з іншими державами
 • Представлення інтересів підприємств в органах влади щодо удосконалення нормативно-правової бази регулювання виробництва та реалізації товарів легкої промисловості
 • Надання консультативно-правової допомоги підприємствам
 • Організація роботи та пошук шляхів вирішення проблемних питань у виробництві речового майна
 • Надання допомоги учасникам в отриманні висновків Мінекології стосовно віднесення відходів галузевих підприємств до Зеленого списку
 • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо обсягів виробництва, імпорту та експорту товарів легкої промисловості, дослідження цінової кон’юнктури сировинних і товарних галузевих ринків, інвестиційних та соціальних показників роботи галузі
 • Підготовка для ДФСУ інформаційно-аналітичних висновків щодо підтвердження контрактної митної вартості товарів, встановлення реальних митних цін на супутні продукти переробки давальницької сировини (відходи) для надання допомоги підприємствам при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Надання ДФСУ експертних висновків та роз’яснень щодо підтвердження кодів УКТЗЕД у зв’язку з неправильним маркуванням
 • Доопрацювання кваліфікаційних характеристик та тарифно-кваліфікаційних довідників професій текстильної та легкої промисловості
 • Участь у формуванні переліку професій на підприємстві, за якими бронюються військовозобов’язані
 • Координація діяльності та надання допомоги у сфері стандартизації та сертифікації галузевої продукції
 • Участь у роботі наглядових рад галузевих навчальних закладів стосовно формування навчальних програм відповідно до потреб роботодавців
 • Виконання рішень засідань Укрлегпрому та спільних нарад з центральними органами виконавчої влади
 • Проведення всеукраїнських галузевих і тематичних заходів: нарад, засідань, круглих столів, панельних дискусій, бізнес-форумів, ділових зустрічей з вирішення актуальних галузевих проблем.